Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik i korthet

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna.

Våra erbjudanden täcker kundernas värdekedjor och är baserat på omfattande investeringar inom forskning och utveckling, kundinsikter och en djup kunskap om industriella processer och digitala lösningar.

Vi har världsledande positioner inom följande områden:

  • Maskiner, verktyg, service, digitala lösningar och teknologier som driver hållbarhet för gruv- och infrastrukturindustrierna, som exempelvis automatiserad och elektrisk gruvutrustning och ekoeffektiv krossning och sortering
  • Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och digitala lösningar för ökad effektivitet och automation inom komponenttillverkning såväl som industriell mätteknik, additiv tillverkning och metallpulver

År 2022 hade koncernen omkring 40 000 medarbetare, försäljning i runt 150 länder och intäkter på cirka 112 miljarder SEK inom kvarvarande verkamhet.

Organisation

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom tre affärsområden med divisioner som ansvarar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.

Affärsområden

AutoMine® concept underground drill in an underground mine

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Kortfakta om Sandvik

Intäkter
112 miljarder SEK (cirka)*
Antal anställda
40 000 (cirka)*
Styrelseordförande
Johan Molin
VD och koncernchef
Stefan Widing
Investeringar i FoU
4,2 miljarder SEK (cirka)*
Antal aktiva patent
7 100 (cirka)*
Huvudkontor
Stockholm, Sverige
Grundat år
1862

*Siffrorna gäller 2022, kvarvarande verksamheter