Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Syfte och strategiska mål

Vårt syfte

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.

An illustration in the form of a circle divided into different parts showing Sandvik's purpose, core values and strategic objectives

Strategiska mål

Sandvik ska skapa värde genom att fokusera på sex strategiska områden. Vi har satt mål för 2025 inom varje område för att säkerställa transparens och uppföljning.
 • Skifte mot tillväxt

  Vi har höjt våra tillväxtambitioner och vårt långsiktiga tillväxtmål, organiskt och genom förvärv.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Total tillväxt på 7 procent (CAGR) i fasta växelkurser över en konjunkturcykel
  • Nyförsäljningskvot (NSR) på 30–35 procent, definierat som andel av försäljningen som avser produkter yngre än 5 år
  • Strategiska förvärv
  • Lanseringar av nya innovativa produkter, varav många var kopplade till digitalisering och automation

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

 • Digitalt skifte

  Vi strävar efter digitalt ledarskap inom våra verksamheter. Vi kombinerar hårdvara och mjukvara för att skapa optimerade lösningar för tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Försäljning av programvara och digitala tjänster (rullande 12M) på 6,5 miljarder kronor
  • 70 procent av våra anläggningar ska ha moderna ERP-plattformar (Enterprise Resource Planning) implementerade för att möjliggöra ett sömlöst flöde
  • Strategiska förvärv
  • Utveckling av kundlösningar för exempelvis automation och operativa insikter

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

 • Skifte mot hållbarhet

  Sandvik har en ambitiös hållbarhetsagenda med våra fyra hållbarhetsmål som grund. De tar ett helhetsgrepp och omfattar kunder, leverantörer och våra egna verksamheter.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent
  • 80 procent avfallscirkularitet
  • Åtagande att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi)
  • Lansering av produkter som bidrar till att minska våra kunders klimatpåverkan
  • Samarbete med Ingenjörer utan gränser

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

  Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

 • Flexibel genom affärscykeln

  För oss betyder agilitet genom en affärscykel att vara flexibla och effektivt hantera både framgångar och motgångar vid makroekonomiska förändringar.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • Justerad EBITA-marginal (rullande 12M) inom intervallet 20–22 procent över en konjunkturcykel
  • Optimering av den operativa effektiviteten
  • Skapa operativ flexibilitet inom exempelvis leverantörskedjan, produktion och logistik
  • Väl förberedda åtgärdsplaner

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

 • Kundens förstaval

  Vi siktar på att bli nummer ett på majoriteten av de marknader där vi är verksamma. Detta uppnås genom starka varumärken och innovativa erbjudanden. Våra strategiska prioriteringar innefattar exempelvis ledande prissättning, ett prestandabaserat erbjudande och nära relationer för kundinsikter,

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • 100 procent av våra divisioner mäter kundnöjdhet och visar verifierade förbättringar
  • Strukturerade metoder för att mäta kundnöjdhet
  • Erbjuda lösningar och expertis för att stötta kunder i deras digitala omställning
  • Utbildning av partners om våra erbjudanden så att de bättre kan lösa kundproblem med hjälp av våra lösningar

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

 • En attraktiv arbetsgivare

  Vi har satt som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i våra branscher och attrahera, behålla och utveckla talanger.

  Mål för 2025 Exempel på aktiviteter
  Mål och exempel på aktiviteter
  • 25 procent kvinnliga chefer
  • Medarbetarengagemang över 80 procent
  • En total registrerbar olycksfallsfrekvens (TRIFR) på 2,7
  • Olika initiativ inom exempelvis engagemang, mångfald, inkludering och lärande

  Se fler exempel på aktiviteter samt resultat för 2023 i årsredovisningen

Kärnvärden

Customer focus
Vi är flexibla, decentraliserade och fattar beslut nära kunderna.

Innovation
Tekniskt ledarskap genom innovation.

Fair play
Vi följer etiska och juridiska spelregler och arbetar för hälsa, säkerhet och hållbarhet.

Passion to win
Vi stärker vår roll som marknadsledare genom självständiga medarbetare, tydlig styrning och ständiga förbättringar.

A man and a woman in work clothes walking between two warehouse shelves

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.