Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål för 2030 inom områdena cirkularitet, klimat, människor och fair play kommer att bidra till skiftet till mer hållbara affärer, som är ett av våra strategiska mål. Hållbarhetsmålen har ett holistiskt angreppssätt genom att omfatta kunder, leverantörer och den egna verksamheten.

Vi rapporterar regelbundet hållbarhetsnyckeltal i våra delårsrapporter för att säkerställa att vi är på rätt väg för att uppfylla målen. De fyra målområdena ingår i affärsområdenas översynsprocess och samtliga divisioner har handlingsplaner för att kunna uppfylla målen inom sina mest relevanta områden.

 • Cirkularitet

  Mål: Mer än 90 % cirkularitet

  Vi ska driva skiftet mot cirkulära affärsmodeller och bättre resurseffektivitet. Vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder. Våra mål är:

  Kunder

  • Förbättrat material- och resursutnyttjande del av alla utvecklingsprojekt
  • Utveckla affärsmodeller för återvinning/cirkularitet för alla våra kunder

  Verksamheter

  Minst 90 % cirkularitet gällande:

  • Förpackningar
  • Produkter
  • Avfall

  Leverantörer

  • Begära 90 % cirkularitet av nyckelleverantörer

   

  Läs mer och se våra framsteg

   

   

 • Klimatförändring

  Mål: Halverad CO2-påverkan

  Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer. Våra mål är:

  Kunder

  • CO2-förbättring del av alla våra utvecklingsprojekt
  • Värdeerbjudandet till våra kunder ska alltid innefatta verifierad minskningspotential av CO2

  Verksamheter

  • Halvera CO2-avtrycket från vår egen verksamhet
  • Halvera CO2-avtrycket från transport av människor och produkter

  Leverantörer

  • Begära en halvering av CO2-avtrycket från våra nyckelleverantörer

   

  Läs mer och se våra framsteg

   

   

 • Människan i fokus

  Mål: Inga skadade människor

  Vi strävar mot de högsta säkerhetsnivåerna och vi kommer att flytta ribban allt högre. Vårt mål är att inga människor ska skadas. Våra mål är:

  Kunder

  • Förbättrad hälsa och säkerhet del av alla produktutvecklingsprojekt
  • Riskanalys för hälsa och säkerhet för alla produkter och tjänster

  Verksamheter

  • Halvera "Total Recorded Injury Frequency Rate" (TRIFR) och yrkesrelaterade sjukdomar
  • Erbjuda alla Sandvik-anställda program för hälsa och välmående
  • En personalstyrka präglad av mångfald och inkludering med minst en tredjedel kvinnliga chefer

  Leverantörer

  • Begära att nyckelleverantörer har planer för förbättrad hälsa och säkerhet vilka är i enlighet med Sandviks nivåer

   

  Läs mer och se våra framsteg

   

   

 • Fair play

   Mål: Alltid göra rätt

  Vi kommer ständigt sikta högre avseende etik och transparens, vara ledande när det gäller fair play och öppenhet. Våra mål är:

  Kunder

  • Ha en process för att nå hög kännedom om kunden som ska leda till aktiva, hållbara val
  • Ökad transparens gällande hållbarhetsmål- och resultat

  Verksamheter

  • Proaktivt och flexibelt system för efterlevnad integrerat i affärsverksamheten
  • Allt samhällsengagemang ska stödja Sandviks strategi och syfte

  Leverantörer

   

  Läs mer och se våra framsteg