Expertis och innovation

Vi är ett globalt team av pionjärer inom ingenjörskonst, förenade av en stark övertygelse att utveckla smartare lösning för att hjälpa våra kunder att bli effektivare och hållbarare.

Med omfattande expertis inom industriella processer, en innovativ kultur och betydande investeringar i forskning och utveckling har vi en bevisad förmåga att förbättra kundernas verksamhet och frigöra storskaligt värde.

Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen
Läs om vårt syfte

Vår verksamhet är baserad på omfattande investeringar inom FoU, kundinsikter och en djup kunskap om industriella processer och digitala lösningar.

Vi gör det möjligt för företag inom många branscher att maximera nyttan av digitalisering för att öka produktiviteten och bli mer hållbara.

Våra innovationer har en betydande inverkan på viktiga processer inom branscher som gruvdrift, infrastruktur, flyg- och bilindustri.

Sandvik delar årligen ut två priser till medarbetare för att stimulera och belöna betydande insatser inom industriell innovation.