Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Människor och samhällen

Vi kommer att arbeta för att skydda och främja människor, möjliggöra mångfald, rättvisa och inkludering i vår verksamhet, mänskliga rättigheter i vår värdekedja och motståndskraftiga samhällen där vi arbetar.

När vi utvecklar världen genom teknik strävar vi efter att ha en positiv inverkan på samhället, inklusive människor och samhällen i hela vår värdekedja.

Våra medarbetare är själva kärnan i vårt syfte och Sandvik strävar efter att utveckla en kultur som förverkligar den fulla potentialen hos våra medarbetare. Vi fokuserar på att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka, där innovation och nya perspektiv kan frodas. Vi stödjer alla medarbetare genom att snabbt identifiera deras talanger och tillhandahålla rätt verktyg för rättvis personlig tillväxt och karriärutveckling i en lärande kultur, så att vi tillsammans kan påverka.

Mål om noll skador

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår säkerhetskultur och för att främja alla våra medarbetares välbefinnande. Hälsa och säkerhet övervakas noggrant i hela vår verksamhet och vi investerar kontinuerligt i vår säkerhetskultur och vårt mål om noll skador.

Hälsa och säkerhet är en prioriterad fråga i vår produktutveckling för att bidra till att skapa säkrare arbetsmiljöer. Genom vår uppförandekod för leverantörer kräver vi att våra leverantörer garanterar säkerheten för sina anställda.

Samhällsengagemang

Vi är fast beslutna att främja anständiga arbetsvillkor i vår värdekedja för att bidra till att förbättra människors liv. Detta innefattar respekt för mänskliga rättigheter, nolltolerans mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och upprätthållande av arbetstagarnas rättigheter. Vi stärker kontinuerligt vår due diligence och våra processer för att åtgärda mänskliga rättigheter, och vi kommer att vidta snabba åtgärder när så krävs.

Vårt engagemang i samhällen där Sandvik har verksamhet bygger på vårt åtagande att använda vår passion och expertis för att lösa utmaningar och bygga kompetens för framtidens jobb. Vår strategi är skräddarsydd från land till land. I alla våra samhällen är vårt mål att aktivt delta genom partnerskap, utbildning och volontärarbete för att ge liv åt våra värderingar.

Andra fokusområden