Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Människor och samhällen

A woman and a man standing between two warehouse shelfs. The woman is holding a laptop and both are looking at it.

Vi arbetar för att skydda och främja människor, möjliggöra mångfald, rättvisa och inkludering i vår verksamhet, mänskliga rättigheter i vår värdekedja och motståndskraftiga samhällen där vi arbetar.

När vi utvecklar världen genom teknik strävar vi efter att ha en positiv inverkan på samhället, inklusive människor och samhällen i hela vår värdekedja.

Våra medarbetare är själva kärnan i vårt syfte och Sandvik strävar efter att utveckla en kultur som förverkligar den fulla potentialen hos våra medarbetare. Vi fokuserar på att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsstyrka, där innovation och nya perspektiv kan frodas. Vi stödjer alla medarbetare genom att snabbt identifiera deras talanger och tillhandahålla rätt verktyg för rättvis personlig tillväxt och karriärutveckling i en lärande kultur, så att vi tillsammans kan påverka.

Mål om noll skador

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår säkerhetskultur och för att främja alla våra medarbetares välbefinnande. Hälsa och säkerhet övervakas noggrant i hela vår verksamhet och vi investerar kontinuerligt i vår säkerhetskultur och vårt mål om noll skador.

Hälsa och säkerhet är en prioriterad fråga i vår produktutveckling för att bidra till att skapa säkrare arbetsmiljöer. Genom vår uppförandekod för leverantörer kräver vi att våra leverantörer garanterar säkerheten för sina anställda.

Framsteg under de senaste åren

Vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR)* minskade till 3,0 2023, och vi vidtog flera åtgärder, som säkerhetskampanjer, för att förbättra oss på detta område.

Vi fortsatte även att ha mångfald, lika möjligheter och inkludering högt på vår agenda. Vi genomförde exempelvis koncernövergripande utbildningar inom området samt olika kompetensutvecklingsprogram.

Sandvik kvalificerade sig återigen på den ideella stiftelsen Allbrights gröna lista i deras utvärdering av könsfördelningen på styrelse- och ledningsgruppsnivå i svenska företag.

*Antal olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar

Minskning av TRIFR

Under 2023 uppgick TRIFR uppgick till 3,0. Jämfört med basvärdet (genomsnitt 2016–2018) har TRIFR minskat med 21 procent. Förvärv fortsätter att påverka både TRIFR- och LTIFR-trenden negativt. Tragiskt nog inträffade en dödsolycka under året.

Tabellen och diagrammet visar utvecklingen av TRIFR under 2016–2023.

TRIFR (total olycksfallsfrekvens)
2016-2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,8* 3,2 2,6 3,0 3,1 3,0

*Snittvärde

Målet justeras för strukturförändringar.

Samhällsengagemang

Vi är fast beslutna att främja anständiga arbetsvillkor i vår värdekedja för att bidra till att förbättra människors liv. Detta innefattar respekt för mänskliga rättigheter, nolltolerans mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och upprätthållande av arbetstagarnas rättigheter. Vi stärker kontinuerligt vår due diligence och våra processer för att åtgärda mänskliga rättigheter, och vi kommer att vidta snabba åtgärder när så krävs.

Vårt engagemang i samhällen där Sandvik har verksamhet bygger på vårt åtagande att använda vår passion och expertis för att lösa utmaningar och bygga kompetens för framtidens jobb. Vår strategi är skräddarsydd från land till land. I alla våra samhällen är vårt mål att aktivt delta genom partnerskap, utbildning och volontärarbete för att ge liv åt våra värderingar.

Kvinnor i chefspositioner

Vårt mål är att öka andelen kvinnor på chefspositioner till en tredjedel år 2030. I vår plan ingår att accelerera ökningstakten av andelen kvinnliga chefer under kommande år, vilket är nödvändigt för att uppnå 2030-målet.

Andel kvinnliga chefer, %
2016-2018* 2019 2020 2021 2022 2023
16,7 18,1 18,3 19,6 19,6 20,5

*Snittvärde

Andra fokusområden:

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.