Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vår vision av framtidens industrier

Vi har en tydlig vision för var och en av våra branscher om en hållbar och effektiv framtid. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att ta fram de lösningar som behövs och skapa dessa framtidens industrier

Gruvdrift i framtiden

Framtidens nettonollgruva kommer att uppnås genom elektrifiering av utrustning och användning av fossilfri energi. Den resurseffektiva gruvan kommer att vara mycket produktiv och minimera avfallet - och när metallerna och mineralerna väl har brutits kommer de att ingå i ett slutet kretsloppssystem, vilket underlättas av nya cirkulära affärsmodeller. Den regenerativa gruvan kommer att flytta gruvdriften under jord där så är möjligt och skapa en positiv nettoeffekt på den biologiska mångfalden. Den kommer att minska vattenanvändningen till ett minimum.

Läs mer om vår vision av framtidens gruvdrift

Bergbearbetning i framtiden

Framtidens bergbearbetning kommer att vara netto noll med utrustning som utgör en del av en cirkulär värdekedja. Utrustningen kommer att vara elektrifierad, drivas med fossilfri energi och vara utformad för maximal energieffektivitet. Bergbearbetningen kommer att vara cirkulär och högproduktiv, så att kunderna kan utvinna maximalt värde från resurserna i sina gruv- eller infrastrukturtillämpningar, samtidigt som avfallet och energiintensiteten minimeras.

Läs mer om vår vision av framtidens bergbearbetning

Tillverkningsindustrin i framtiden

Framtidens tillverkning kommer att drivas av hållbara lösningar som fokuserar på prestanda, produktivitet och effektivitet, som alla bidrar till att uppnå nollutsläpp. Den kommer att drivas av fossilfri energi och ha noll nettoutsläpp. Komponenterna ska vara utformade för cirkularitet och nollavfall, och tillverkade av återvunna, återanvända eller ansvarsfullt anskaffade material för att minimera påverkan på naturresurser. Tillverkningen ska erbjuda en säker arbetsmiljö för en högkvalificerad arbetsstyrka i blomstrande samhällen.

Läs mer om vår vision av framtidens tillverkningsindustri