Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Möjliggörare

Vi ska använda teknik och innovation för att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer. Vi kommer att anpassa våra egna verksamheter och våra produkter och lösningar för att leda detta skifte inom vår industri

För att nå våra hållbarhetsmål har vi definierat fyra möjliggörare:

Performance management

Målen integrerade i system för målstyrning och del av bonusprogram för toppchefer.

"The shift champions"

Årligt hållbarhetspris för att uppmärksamma de bästa innovationerna inom Sandvik och hylla vårt arv gällande hållbarhet och samhällsengagemang.

Läs mer om hållbarhetspriset

Bra styrning

Välfungerande och effektiv styrning, genom The Sandvik Way (vårt ramverk för styrning) och vår uppförandekod.

Transparens

Vi ska driva förändring genom att ha transparens gällande våra framsteg, våra lärdomar och vårt sätt att arbeta.