Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nettonollutsläpp

A mobile scalper complete with hybrid drive in operation in a quarry

Vi kommer att vara netto noll i vår värdekedja

Vårt mål är att ha noll nettoutsläpp i vår värdekedja. Detta inkluderar påverkan från våra produkter och den utrustning som används. Vi har satt upp vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilka har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) år 2023:

 • Minskning av absoluta växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med 50 %, och absoluta utsläpp i scope 3 med 30 %, till 2030 (basår 2019).
 • Minskning av absoluta scope 1- och 2-utsläpp av växthusgaser med 90 % till 2040.
 • Nettonollutsläpp av växthusgaser, scope 1, 2 och 3, senast 2050.

Majoriteten av våra utsläpp sker i vår värdekedja, varav nästan 70 % kommer från användningen av sålda produkter. Det är avgörande att påskynda utvecklingen av mer hållbara lösningar för att minska våra kunders utsläpp.

Bidra till gruvdrift utan miljöpåverkan

Vi utvecklar lösningar inom alla våra branscher. Gruvsektorn i vår verksamhet är ett särskilt fokusområde eftersom den står för en stor andel av våra nedströmsutsläpp. När världen arbetar för att uppfylla målen i Parisavtalet kommer det att finnas en ökad efterfrågan på de viktiga mineraler som behövs för att bygga infrastrukturen för energiomställningen.

Vår ambition är att vår utrustning ska bidra till en gruvdrift utan miljöpåverkan av dessa mineraler. Hållbara lösningar för vår gruvutrustning inkluderar batterielektriska fordon som drivs av fossilfri energi och energieffektiva bergbearbetningslösningar. Vi erbjuder också produktivitetshöjande tillverknings- och bearbetningslösningar som optimerar energi- och resurseffektiviteten.

Samarbete med leverantörer

Ungefär en femtedel av våra utsläpp kommer från våra leverantörer. Vi har ett nära samarbete med dem för att identifiera sätt att minska utsläppen och vi rekommenderar att de sätter upp vetenskapligt baserade mål.

I vår verksamhet fokuserar vi på energieffektivitet, övergång till fossilfri energi och minskade utsläpp från interna transporter. Vi arbetar för att säkerställa att varje enskild anläggning har en handlingsplan för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten.

Omställningsplan till nettonollutsläpp

Vårt mål är att senast 2050 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser i vår värdekedja. Vi har ett antal aktiviteter som stöttar oss i vår omställningsplan mot nettonollutsläpp.

Scope 1 och 2

Inom scope 1 är bränslebyte och elektrifiering av transporter och produktionsprocesser avgörande för att nå våra mål. För att minska våra utsläpp inom scope 2, inriktar vi oss på aktiviteter såsom energieffektiviseringar, långsiktiga elhandelsavtal (så kallade Power Purchase Agreements, PPA), solpaneler på våra tak samt inköp av fossilfri el. Läs mer om våra framsteg och intiativ nedan.

SE textFiguren visar en illustrativ reduktion av våra utsläpp inom scope 1–2.

 • Exempel på framsteg under 2023

  Transport (scope 1)

  • På flera platser ersattes dieseldrivna gaffeltruckar med eldrivna, t.ex. i Khanbogd (Mongoliet), Patancheru (Indien), Luoy- ang (Kina) och Santiago (Chile).

  • Divisionen Surface Drilling ökade andelen eldrivna tjänstebilar i försäljningsområde Nordeuropa.

  Bränsle (scope 1)

  • Anläggningarna i Lahtis (Finland) och Svedala (Sverige) fortsatte att ersätta naturgas med biogas. I Svedala ersätter man också en naturgasvärmare med en elektrisk induktionsvärmare.

  • Ballygawley (Irland) ersätter diesel med HVO för alla fordon och maskiner på anläggningen.

  Elektricitet (scope 2)

  • Förnybar elproduktion ökade med 64 % jämfört med 2022.

  • Buffalo Tungsten (USA), som förvärvades 2023, drivs med 100 % vattenkraft.

 • 2030

  Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser i scope 1–2 med 50 %*.

  *Jämfört med vår baslinje 2019 (SBTi-godkända mål).

 • 2035

  Elektricitet (scope 2)

  • Sandvik Machining Solutions strävar efter att ha noll utsläpp av växthusgaser från elektricitet.
 • 2040

  Vårt mål är att minska växthusgasutsläppen i scope 1–2 med 90 %.*

  *Jämfört med vår baslinje 2019 (SBTi-godkända mål).

 • 2050

  Vi har åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 (90 % scope 1–3 minskning av växthusgaser).*

  *Jämfört med vår baslinje 2019 (SBTi-godkända mål).

 • Hävstänger för minskade koldioxidutsläpp

  Transport (scope 1)

  • Omställning av egna transporter genom byte till fossilfria fordon (service och försäljning) och elektriska gaffeltruckar på våra anläggningar.

  Bränsle (scope 1)

  • Bränslebyte, t.ex. att ersätta naturgas med biobränslen och elektrifiering av processer som förbrukar fossila bränslen.

  Elektricitet (scope 2)

  • Aktiviteter som energieffektivitetsmätningar, energiköpsavtal (PPA), solpanelerpå tak och inköp av fossilfri el.

Scope 3

Reduceringar i scope 3 möjliggöras av vår utveckling av mer hållbara lösningar inom alla våra branscher. Lösningarna omfattar elektrifiering av utrustning för gruvdrift, krossning och sortering samt mjukvarusystem för komponenttillverkning som minskar energianvändningen och förbättrar effektiviteten och produktiviteten. Att utveckla cirkulära affärsmodeller är också en viktig del av våra hållbara lösningar, liksom användning av material med låga inbäddade växthusgasutsläpp och ecodesigninitiativ. Läs mer om våra framsteg och intiativ nedan.

An illustration showing a steady reduction of GHG emissions in scope 3 from 2019 to 2050.Figuren visar en illustrativ reduktion av våra utsläpp inom scope 3.

 • Exempel på framsteg under 2023

  Inköpta varor och tjänster

  • Vi har tecknat en avsiktsförklaring med ståltillverkaren SSAB om inköp av fossilfritt stål.

  • Vi introducerade ett återvinningsprogram för hårdmetallborrkronor som är det första i branschen.

  • Förvärvet av Buffalo Tungsten kommer att öka den lokala produktionen av metallpulver i USA, minska transporterna och bli ett nav för återvinning av begagnade verktyg.

  Användning av sålda produkter

  • En tydlig trend mot eldriven gruvutrustning (BEV), som nu står för mer än 10% av orderingången.

  • Lansering av ett antal elektriska gruv- och bergbearbetningsutrustningar.

 • 2025

  Inköpta varor och tjänster

  • Affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions har som mål att köpa tillbaka och återvinna 90 % av det sålda materialet.

  Användning av sålda produkter

  • Vi strävar efter att ha ett 90 % elektriskt mobilt erbjudande för krossning och sortering. Redan idag är all vår stationära utrustning för krossning och sortering helt elektrifierad.
 • 2030

  • Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser i Scope 3 med 30 %*.

  • Vi strävar efter att ha ett helt elektriskt underjordserbjudande. Minst hälften av den underjordsutrustning vi säljer kommer att vara elektrisk.

  • Vårt mål är minst 90 % materialcirkularitet för förpackningar, produkter och avfall.

  *Jämfört med vår baslinje 2019 (SBTi-godkända mål).

 • 2050

  Vi har åtagit oss att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 (90 % scope 1–3 minskning av växthusgaser).*

  *Jämfört med vår baslinje 2019 (SBTi-godkända mål).

 • Hävstänger för minskade koldioxidutsläpp

  Inköpta varor och tjänster

  • Inköp av material med låga koldioxidutsläpp och initiativ för cirkularitet/ekodesign. Förbättrad material- och resurseffektivitet som en del av alla utvecklingsprojekt och design för återanvändning och återvinning. Vi skapar cirkulära affärsmodeller för att behålla värdefulla material i omlopp.

  • Övergången till en cirkulär ekonomi och avancerad resurs- och avfallshantering kommer att stödja vår övergång till att uppnå cirkularitet och resurseffektivitet. Vi är fast beslutna att bidra till att bygga ett cirkulärt samhälle genom att minimera avfall och utveckla hållbara material och produkter, och därmed också minska utsläppen av växthusgaser.

  Användning av sålda produkter

  • Vi utvecklar mer hållbara lösningar inom alla våra branscher, bland annat batteridriven gruvutrustning och energieffektiva bergbearbetningslösningar. Vi erbjuder också produktivitetshöjande tillverknings- och bearbetningslösningar för optimerad energi- och resurseffektivitet.

  • Den globala övergången till ren el och ökad marknadsmognad för elektrisk gruvdrift kommer att stödja vår övergång till att uppnå nettonollutsläpp från användningen av våra sålda produkter.

Andra fokusområden:

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.