Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nettonollutsläpp

Vi kommer att vara netto noll i vår värdekedja

Vårt mål är att ha noll nettoutsläpp i vår värdekedja. Detta inkluderar påverkan från våra produkter och den utrustning som används. Vi har satt upp vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilka har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) år 2023:

  • Minskning av absoluta växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med 50 %, och absoluta utsläpp i scope 3 med 30 %, till 2030 (basår 2019).
  • Minskning av absoluta scope 1- och 2-utsläpp av växthusgaser med 90 % till 2040.
  • Nettonollutsläpp av växthusgaser, scope 1, 2 och 3, senast 2050.


Majoriteten av våra utsläpp sker i vår värdekedja, varav nästan 70 % kommer från användningen av sålda produkter. Det är avgörande att påskynda utvecklingen av mer hållbara lösningar för att minska våra kunders utsläpp.

Bidra till gruvdrift utan miljöpåverkan

Vi utvecklar lösningar inom alla våra branscher. Gruvsektorn i vår verksamhet är ett särskilt fokusområde eftersom den står för en stor andel av våra nedströmsutsläpp. När världen arbetar för att uppfylla målen i Parisavtalet kommer det att finnas en ökad efterfrågan på de viktiga mineraler som behövs för att bygga infrastrukturen för energiomställningen.

Vår ambition är att vår utrustning ska bidra till en gruvdrift utan miljöpåverkan av dessa mineraler. Hållbara lösningar för vår gruvutrustning inkluderar batterielektriska fordon som drivs av fossilfri energi och energieffektiva bergbearbetningslösningar. Vi erbjuder också produktivitetshöjande tillverknings- och bearbetningslösningar som optimerar energi- och resurseffektiviteten.

Samarbete med leverantörer

Ungefär en femtedel av våra utsläpp kommer från våra leverantörer. Vi har ett nära samarbete med dem för att identifiera sätt att minska utsläppen och vi rekommenderar att de sätter upp vetenskapligt baserade mål.

I vår verksamhet fokuserar vi på energieffektivitet, övergång till fossilfri energi och minskade utsläpp från interna transporter. Vi arbetar för att säkerställa att varje enskild anläggning har en handlingsplan för att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten.

Andra fokusområden