“Charging while Drilling” vinner hållbarhetspriset 2023

The three award winners on stage together with President and CEO Stefan Widing.
Pristagarna Jarno Kuittinen, Jukka Osara och Juha Piipponen tillsammans med Stefan Widing, VD och koncernchef.

Årets Hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson tilldelas en innovativ lösning som bidrar till skiftet mot en mer hållbar gruvindustri. Den patenterade ”Charging while Drilling”-teknologin för batterielektrisk borrningsutrustning i underjordsmiljö använder borrcykeln för att samtidigt ladda batteriet.

Fristående laddning av batterier tar relativt lång tid, vilket leder till längre driftsuppehåll. "Charging while Drilling"-teknologin möjligör dock att batteriet kan vara fulladdat i slutet av cykeln, driven av grön energi och redo att användas. Kunden behöver inte ändra sina borrningsmetoder eller gruvinfrastruktur, men drar nytta av ett effektivare utnyttjande.

Strömförbrukningen från elnätet är också optimerad, och naturligtvis förbättras miljön och arbetsförhållandena genom användning av batteridriven utrustning, som minskar utsläpp, värme och buller.

Den patenterade innovationen "Charging while Drilling" stärker ytterligare Sandviks konkurrenskraft inom det snabbt växande området för elektrisk gruvutrustning under jord.

Vinnarna av Hållbarhetspriset till minne av Sigrid Göransson tillkännagavs vid Sandviks årsstämma den 27 april.

"Vi är mycket hedrade att få detta hållbarhetspris. Det är en ytterligare bekräftelse på hur Sandvik leder vägen mot en mer hållbar gruvindustri", säger Juha Piipponen, Engineering Manager, Underground Drilling Division på Sandvik Mining and Rock Solutions.

Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson

Sigrid Göransson var barnbarn till Göran Fredrik Göransson, grundare av Sandvik, och dotter till Anders Henrik Göransson, vd för Sandvik. Sigrid fick företaget att fokusera på socialt ansvar och förbättrade arbetsvillkor i en tid då det var sällsynt.

I Sigrid Göranssons namn har Sandvik lanserat ett årligt hållbarhetspris för att hylla de bästa innovationerna inom företaget. Det är en intern utmärkelse som lyfter fram vårt arv av hållbarhet och samhällsengagemang. Priset går till en lösning som har haft en mätbar och varaktig inverkan på miljömässig, ekonomisk eller social hållbarhet i Sandvik eller i lokalsamhällen.

Läs mer om hållbarhetspriset och se en lista över tidigare pristagare