Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Uppförandekod

Inom Sandvik har vi en lång historia av att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och har spelat en viktig roll för företagets globala framgångar. Det är något som våra kunder kan lita på och som vi är stolta över.

Vår uppförandekod beskriver de principer alla våra medarbetare ska sträva efter att följa, och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut. Den är en mycket viktig byggsten i vår övergripande styrningsstruktur och stöds av policyer och procedurer som ytterligare specificerar våra interna krav och regler.

Alla medarbetare på Sandvik utbildas i nya versioner av uppförandekoden. Utbildningen ingår också i våra introduktionsprogram för nyanställda liksom i våra interna ledarutvecklingsprogram.

Ladda ner koden

Koden på andra språk

Du finner uppförandekoden på flera olika språk på vår engelskspråkiga webbplats

Andra uppförandekoder

Rapportering av eventuella överträdelser

Vår uppförandekod beskriver hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av uppförandekoderna, företagets policyer och lokala lagar.

Läs mer om rutiner för att rapportera överträdelser

Utbildning för medarbetare

Alla våra medarbetare får utbildning i vår uppförandekod. Utbildningen ingår också i introduktionsprogrammen samt i interna program för chefs- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om vår utbildning i uppförandekoden