Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Utbildning

En omfattande e-utbildning om vår uppförandekod är obligatorisk för alla våra anställda. Nyanställda måste också genomföra e-utbildningen som en del av sin introduktion på Sandvik. Den finns på samma språk som själva uppförandekoden.

Vi erbjuder även utbildningar i efterlevnad av konkurrenslagstiftning, som berörda anställda måste delta i. En omfattande utbildning i konkurrenslagstiftning är obligatorisk för alla chefer och ledare, för alla anställda som arbetar med försäljning, strategi, prissättning eller omvärldsanalys samt för andra anställda som kan ha kontakt med konkurrenter.

Utbildningen tillhandahålls i e-utbildningsformat och kompletteras med skräddarsydd personlig utbildning för anställda med hög risk. Berörda anställda måste genomgå utbildning minst vartannat år för att upprätthålla en tillräcklig medvetenhetsnivå.