Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Dubbel väsentlighetsanalys

Sandvik har genomfört en dubbel väsentlighetsanalys (DMA, Double Materiality Assessment) för att fastställa väsentliga områden.

Den dubbla väsentlighetsanalysen har genomförts med stöd av de ämnen som ingår i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och GRI (Global Reporting Initiative) samt beroenden av naturresurser, sociala och mänskliga resurser. Konsekvensbedömningen omfattar positiv, negativ, faktisk och potentiell påverkan. Kartläggningen och förståelsen av påverkan var främst inriktad på de värdekedjor där påverkan bedömdes vara mest sannolik.

Läs mer om väsentlighetsanalysen i årsredovisningen

Väsentliga områden

 • Berörda samhällen
 • Biologisk mångfald och ekosystem
 • Affärsetik
 • Klimatförändringar
 • Lika behandling och möjligheter för alla
 • Hälsa och säkerhet
 • Föroreningar och luftföroreningar
 • Återvunna insatsmaterial
 • Rekonditionering och renovering
 • Avfall
 • Vatten och marina resurser
 • Arbetstagare i värdekedjan

Ett område är väsentligt om företaget har en faktisk eller potentiell betydande påverkan på människor eller miljö. Ett område är också väsentligt om det ger upphov till finansiella effekter på företaget som sannolikt kommer att påverka dess framtida kassaflöde. Förändringarna i väsentliga områden jämfört med förra året inkluderar tillägg av biologisk mångfald och ekosystem, vatten och marina resurser, samt föroreningar och luftföroreningar.

Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare.

Läs mer om intressentdialoger i årsredovisningen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.