Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Uppförandekod för leverantörer

Sandvik har åtagit sig att bidra till hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det innebär bland annat att identifiera, förebygga, minska och redogöra för negativa effekter på miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i vår verksamhet och våra leverantörskedjor. Vi förväntar oss motsvarande åtagande från våra leverantörer.

Vår uppförandekod för leverantörer gäller för våra leverantörer av varor och tjänster. Den senaste versionen av Sandviks uppförandekod för leverantörer gäller från den 14 juni 2021.

Ladda ner koden

Koden på andra språk

Du finner uppförandekoden på flera olika språk på vår engelskspråkiga webbplats

Andra uppförandekoder

Rapportering av eventuella överträdelser

Vår uppförandekod beskriver hur man rapporterar eventuell bristande efterlevnad av uppförandekoderna, företagets policyer och lokala lagar.

Läs mer om rutiner för att rapportera överträdelser

Utbildning för medarbetare

Alla våra medarbetare får utbildning i vår uppförandekod. Utbildningen ingår också i introduktionsprogrammen samt i interna program för chefs- och ledarskapsutveckling.

Läs mer om vår utbildning i uppförandekoden