Årsstämma 2020

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum tisdagen den 28 april 2020 kl. 15.00 i Sandviken.

Protokoll

Kallelse

Notera att förslaget till vinstutdelning som framgår av kallelsen har dragits tillbaka och ersatts med ett förslag att årsstämman ska besluta att ingen utdelning ska utbetalas (se Förslag till vinstdisposition nedan).

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag och yttrande

Valberedningens förslag och yttrande

Övriga yttranden