Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma 2021

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum tisdagen den 27 april 2021. På grund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman.

Bolaget ordnade ett digitalt event måndagen den 26 april 2021 klockan 13.00, där aktieägare fick möjlighet att lyssna till anföranden av och ställa frågor till VD och koncernchef Stefan Widing samt styrelseordförande Johan Molin. Vid eventet delades även Wilhelm Haglund-medaljen till årets produktutvecklare samt Sandvik Sustainability Award in memory of Sigrid Göransson ut.

Mer information om det digitala eventet, inklusive vd & koncernchefens presentation och en intervju med styrelseordförande

Protokoll

Kallelse

Fullmakt

Styrelsens förslag, yttrande och rapport

Valberedningens förslag och yttrande

Övriga yttranden