Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma 2024

Årsstämma i Sandvik AB äger rum måndagen den 29 april 2024 i Sandviken.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 11 mars 2024.

Begäran ska ställas till styrelsen för Sandvik AB och skickas till Sandviks chefsjurist Åsa Thunman via e-post till asa.thunman@sandvik.com eller post till Sandvik AB, Att. Åsa Thunman, Box 510, 101 30 Stockholm.