Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes på årsstämman 2023 för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2024.

Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor. Andra revisionsuppdrag: Saab AB, Getinge AB och AB Electrolux.

Ersättningar till PwC 2022, MSEK
Revisionsarvode –80
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget –1
Skatterådgivning –3
Övriga tjänster –50
Totalt –135