Revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2020 för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2021.

Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor. Peter Nyllinges andra revisionsuppdrag: Fagerhult och Svensk Exportkredit.