Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes på årsstämman 2022 för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2023.

Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor. Peter Nyllinges andra revisionsuppdrag: Saab AB och Getinge AB.

Ersättningar till PwC 2021, MSEK
Revisionsarvode 78
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget 2
Skatterådgivning 10
Övriga tjänster 31
Totalt 121