Revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2019 för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2020.

Peter Nyllinge är huvudansvarig revisor.