Integritetspolicy för bolagsstämma

Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma, följ denna länk:

Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma