Årsstämma 2022

Årsstämma i Sandvik AB äger rum onsdagen den 27 april 2022 i Sandviken.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 9 mars 2022.

Begäran ska ställas till styrelsen för Sandvik AB och skickas till Sandviks chefsjurist Åsa Thunman, Sandvik AB, Box 510, 101 30 Stockholm, eller asa.thunman@sandvik.com.