Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Covid-19 information

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman, för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman.

  • Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 14.00.
  • Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
  • Stämman kommer inte att föregås av någon utställning eller förprogram.
  • Det kommer inte att hållas några anföranden på stämman. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets webbplats efter stämman
  • Frågorna på stämman bör i huvudsak koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.

För att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset, vill Sandvik uppmana samtliga aktieägare att utnyttja möjligheten till poströstning eller att delta genom ombud, på det sätt som anges nedan.

Sandvik följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman här på webbplatsen om nödvändigt.

Formulär för poströstning samt fullmaktsformulär

Istället för att närvara personligen vid stämman kan aktieägaren delta genom sk poströstning eller lämna fullmakt till anställda vid Sandvik eller Computershare (som administrerar aktieägares deltagande och omröstning vid stämman). Sandvik uppmanar aktieägarna att använda något av dessa alternativ för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Notera att en aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning eller ombud även måste anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 22 april 2020, i enlighet med instruktionerna i kallelsen till stämman.

1. Poströstning

Vid poströstning ska nedanstående formulär användas. Det ifyllda och undertecknade formuläret skickas i original till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller inges elektroniskt genom e-post till info@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Formuläret måste ha inkommit senast fredagen den 24 april 2020. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Formulär för poströstning(PDF-dokument, 130 kB)

Aktieägare med svenskt bank-id kan också, istället för att använda ovanstående formulär, senast fredagen den 24 april 2020, poströsta elektroniskt via följande länk:

Online-formulär för poströstning

2. Fullmakt till Computershare

Computershare erbjuder aktieägare som anmält sig för att delta på stämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 556 eller via e-post på info@computershare.se.

3. Fullmakt till Sandvik-anställda

Aktieägare som varken vill utnyttja alternativ 1 eller 2 ovan, kan istället lämna fullmakt till ett antal namngivna Sandvik-anställda att rösta för dennes räkning. Nedanstående fullmaktsformulär ska i sådant fall användas.

Den ifyllda och undertecknade fullmakten skickas i original till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller inges elektroniskt genom e-post till info@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Fullmakten måste ha inkommit senast fredagen den 24 april 2020.

Fullmakt för Sandvik-anställda(PDF-dokument, 148 kB)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.