Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not K4 i årsredovisningen under rubriken "Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare".

Ersättning till styrelsen återfinns i not K4 i årsredovisningen under rubriken "Ersättning till styrelsen".

Gå till not K4 i årsredovisningen 2023

Riktlinjer för ersättning

För ytterligare information om ersättning, se riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020.

Kortsiktig rörlig ersättning (STI) 2024 för ledande befattningshavare

Rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden.

För den kortsiktig rörliga ersättningen (STI) 2024 har det beslutats att verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och en kombination av affärsområdesnivå (nyckeltal varierar aningen mellan affärsområden). Nyckeltalen som ligger till grund för STI 2024 är följande:

  • Tillväxt (Revenue Growth)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT/A)
  • Tillväxt vinst per aktie (EPS)
  • Cash Conversion Rate (CCR)

Efter utgången av 2024 ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna för ersättning har uppfyllts.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.