Styrelse

Sandvik AB:s styrelse består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman samt två arbetstagarledamöter med två suppleanter.
Johan Molin

Johan Molin

Styrelseordförande

Mer information

Jennifer Allerton

Jennifer Allerton

Styrelseledamot

Mer information

Claes Boustedt

Claes Boustedt

Styrelseledamot

Mer information

Marika Fredriksson

Marika Fredriksson

Styrelseledamot

Mer information

Andreas Nordbrandt

Andreas Nordbrandt

Styrelseledamot

Mer information

Helena Stjernholm

Helena Stjernholm

Styrelseledamot

Mer information

Stefan Widing

Stefan Widing

Styrelseledamot

Mer information

Kai Wärn

Kai Wärn

Styrelseledamot

Mer information

Thomas Lilja

Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Fredrik Håf

Fredrik Håf

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Erik Knebel

Erik Knebel

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.