Styrelse

Johan Molin

Styrelseordförande

Mer information

Jennifer Allerton

Styrelseledamot

Mer information

Claes Boustedt

Styrelseledamot

Mer information

Marika Fredriksson

Styrelseledamot

Mer information

Johan Karlström

Styrelseledamot

Mer information

Björn Rosengren

Styrelseledamot

Mer information

Helena Stjernholm

Styrelseledamot

Mer information

Lars Westerberg

Styrelseledamot

Mer information

Tomas Kärnström

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Thomas Andersson

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Mats W Lundberg

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Mer information

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.