Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Tekniska museet

Sandvik har sedan 2017 ett samarbete med Tekniska museet i Stockholm och är museets första Innovationspartner. Syftet med samarbetet är att främja intresset för teknik och ingenjörskap bland unga och att locka fler att välja en teknisk utbildning.

Tekniska museet visar upp banbrytande historiska, nutida och tänkbara framtida tekniska uppfinningar. Många barn och ungdomar besöker museet med sina familjer eller skolklasser och tar del av den tekniska historien och av vad framtiden kan erbjuda.

Utställningar och turnébuss

Sandvik finns bland annat representerat i utställningarna Super Human, Gruvan och AI-galleriet. Genom att utforska utställningarna på museet och delta i guidade visningar lär sig de unga mer om teknik och ingenjörsskap och får kunskap om hur industriföretag som Sandvik bidrar till samhällsutvecklingen.

En del av samarbetet är museets pedagogiska ”Tekniska on Tour-buss” som besöker utvalda platser i Sverige för att möta och inspirera barn och ungdomar. Där kan de utföra experiment med pedagoger från museet och uppleva att teknik är roligt och utmanande samt att man som individ har möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen.

The Impossible Statue är ett konstverk framtaget av Sandvik som finns att se i AI-galleriet på Tekniska museet i Stockholm. Statyn är baserad på arvet från flera legendariska konstnärer och har gjorts möjlig genom de senaste framstegen inom AI, avancerade ingenjörslösningar och precisionstillverkning.

Läs en artikel om hur statyn skapades (på engelska)

Gå till Tekniska museets webbplats