Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Rapatac aktivitetscenter

Genom samarbetet med Rapatac möjliggör Sandvik en aktiv och lärande fritid för barn och ungdomar i Sandviken.

Sandvik är partner till Rapatac i Sandviken – Sveriges modernaste aktivitetscenter för barn och ungdomar. Genom att erbjuda kunskapsbaserade aktiviteter, en lockande miljö och tillgång till skolstöd får fler barn en aktiv fritid och möjlighet att höja sin kunskapsnivå.

Rapatacs koncept utmanar synen på barn, kunskap och lärande. Visionen är att skapa utmanande arbetssätt och attraktiva miljöer som bidrar till att fler barn och ungdomar når skolans kunskapsmål. Aktivitetshuset i Sandviken erbjuder både läxhjälp och skolstöd samt en rad aktiviteter som media, musikproduktion, filmproduktion, foto, dans, idrott och framför allt teknologi.

Labb för innovation

En del av centrets verksamhet som Sandvik sponsrar är kopplad till innovation och består av kemilabb, mekaniklabb, elektroniklabb och aktiviteter inom programmering. Här får barn och ungdomar lära sig mer om teknik och naturvetenskap i praktik och teori. Samarbetet med Rapatac bidrar på så sätt till ökat teknikintresse bland unga som på sikt kan fortsätta att utveckla samhället och näringslivet.

Gå till Rapatacs webbplats