Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ingenjörer utan gränser

Sandvik har ett långsiktigt samarbete med Ingenjörer utan gränser och är organisationens huvudpartner. Avsikten är att tillsammans arbeta för att utveckla tekniska hållbara lösningar anpassade till lokal kompetens, värderingar och kultur.

Ett annat viktigt mål med samarbetet är även att främja teknikintresset i samhället och att locka fler att välja en teknisk utbildning. Ingenjörer utan gränser har omkring 1 000 medlemmar i Sverige.

Organisationen driver för närvarande volontärprojekt i Kenya, Tanzania, Kamerun, Uganda, Rwanda, Ghana, Nepal. Fokusområden är energi, vatten, sanitet, skolor och sjukhus.

Förbättring av levnadsvillkor i Tanzania

Det första projekt som Sandvik specifikt engagerat sig i är ”Wind Power for Tanzania” med syfte att komplettera elförsörjningen till exempelvis skolor och sjukhus i landsbygdsområden som inte är anslutna till elnät.

Genom att bygga och underhålla småskaliga vindkraftverk och installera solpaneler har projektet bidragit till förbättrad energiförsörjning även för andra viktiga byggnader i lokalsamhället.

Läs mer om projektet på webbplatsen för Ingengörer utan gränser (på engelska)

Mavuno-projektet

Sandvik är involverat i ett samarbete som Ingenjörer utan gränser har med Mavuno, en lokal icke-statlig organisation som har högt förtroende bland såväl invånare som statliga institutioner. Mavuno hjälper till att säkerställa att de infrastrukturella utvecklingsinsatser som Ingenjörer utan gränser bidrar med resulterar i förbättrad utbildning, hälsa, jämställdhet och minskning av fattigdom.

Läs en artikel om Mavuno-projektet (på engelska)