Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Science Based Targets initiative (SBTi)

Våra klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet.

Vi har åtagit oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till som senast 2050. Våra mål till 2030 innefattar att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50%, med 2019 som basår, och att minska de absoluta scope 3-utsläppen med 30%. Därutöver har vi åtagit oss att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 90% till 2040.

Våra klimatmål är ett naturligt steg i vår strategi för hållbara affärer, där vi kan göra stor skillnad genom vårt kunderbjudande, såsom batteridriven gruvutrustning, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering.

Pressmeddelanden

Om Science Based Targets

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 – och minska till netto noll senast 2050.