Sandvik ansluter sig till Science Based Targets initiative

Sandvik har åtagit sig att sätta mål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi), förenligt med Parisavtalet. Det är ett naturligt steg i Sandviks strategi för hållbara affärer, där vi kan göra stor skillnad genom vårt kunderbjudande, såsom batteridriven gruvutrustning, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering.

Sandvik har redan ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, där vi åtagit oss att halvera utsläppen av växthusgaser. Genom att ansluta sig till SBTi vill Sandvik få sina hållbarhetsmål validerade enligt vetenskapliga kriterier.

Hållbarhet är en integrerad del av Sandviks strategi och av avgörande betydelse för såväl samhället omkring oss som för affärerna. Vi arbetar hela tiden med våra kunder och leverantörer för att utveckla mer produktiva, säkrare och mer hållbara lösningar. Att sätta vetenskapsbaserademål understryker vår beslutsamhet att minska växthusgasutsläpp genom våra produkter och våra verksamheter, säger Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef.

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Kraven från SBTi inkluderar att utsläpp av växthusgaser måste halveras till 2030 – och minska till netto noll senast 2050.

Stockholm, 10 december 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef , tel. 070-721 10 08