Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ansökningsformulär för sponsring i Svedala

Ansökningar om sponsring i Svedala hanteras av den lokala organisationen. Vår ambition är att alla ska få ett svar på sin ansökan.

Sponsring

Fokusområden (Obligatorisk)

Sekretessinformation

Sandvik använder de personuppgifter du anger ovan för att hantera din ansökan om sponsring. Dina personuppgifter lagras normalt så länge som krävs för att hantera din ansökan.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss att upphöra med vår hantering av dessa. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du gå till vår datasekretessportal.