Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ansökningsformulär för sponsring i Gimo

Ansökningar om sponsring i Gimo sköts av ett sponsorråd. Rådet har möte en gång/månad (med undantag för juli och augusti). Svar på ansökan meddelas via mejl efter mötet.

Sponsring

Fokusområden (Obligatorisk)

Sekretessinformation

Sandvik använder de personuppgifter du anger ovan för att hantera din ansökan om sponsring. Dina personuppgifter lagras normalt så länge som krävs för att hantera din ansökan.

Du kan alltid utnyttja dina rättigheter, som att få åtkomst till eller ändra dina personuppgifter, eller be oss att upphöra med vår hantering av dessa. Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du gå till vår datasekretessportal.