Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vår vision om framtidens bergbearbetning

Framtidens bergbearbetning är nettonoll, cirkulär och resurseffektiv – vilket stöder övergången till en hållbar värld.

Framtidens bergbearbetning kommer att vara netto noll med utrustning som utgör en del av en cirkulär värdekedja. Utrustningen kommer att vara elektrifierad, drivas med fossilfri energi och vara utformad för maximal energieffektivitet. Bergbearbetningen kommer att vara cirkulär och högproduktiv, så att kunderna kan utvinna maximalt värde från resurserna i sina gruv- eller infrastrukturtillämpningar, samtidigt som avfallet och energiintensiteten minimeras.

Den kommer att minimera vattenanvändningen och minska damm och buller - både i stadsområden och i naturen. Och det kommer att ge en säker arbetsmiljö för en högkvalificerad arbetskraft i blomstrande samhällen.

Vår roll

Vi har en avgörande roll att spela när det gäller att göra denna framtidsvision till verklighet. Vi kommer att leda arbetet med att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering, automatisering och digitalisering, och genom att samarbeta med kunderna om processoptimering och användning av ny teknik. När vi tillverkar vår utrustning kommer vi att byta till återvunnet material där det är möjligt och designa för renovering, återtillverkning eller återvinning. Vi kommer att arbeta i hela vår värdekedja för att minimera vår påverkan på vatten och andra naturresurser.

Genom innovation och kundpartnerskap kommer vi att påskynda resan mot en stenbearbetning som är nettonoll, cirkulär och resurseffektiv.

Three key areas

  • Framtidens bergbearbetning med nollutsläpp

    Framtidens bergbearbetning är koldioxidfri genom minskad energiintensitet genom optimering av gruv- och ballastproduktion, rivning och återvinning av material. Ny teknik hjälper till att spara energi och minska utsläppen, vilket ger en hållbar källa till kritiska material. Utrustningen är elektrifierad och drivs med fossilfri energi.

  • Framtidens cirkulära bergbearbetning

    Nya affärsmodeller möjliggör återvinning och cirkularitet inom gruv- och infrastrukturindustrin. Effektivare bearbetning minskar avfallet. Återvinningen av rivningsmaterial ökar. All utrustning är konstruerad för renovering, återtillverkning eller återvinning, för att möjliggöra cirkularitet och materialresurseffektivitet.

  • Framtidens effektiva bearbetning av bergmaterial

    Datadriven teknik automatiserar processer och ger resurseffektivitet i värdekedjorna för gruvdrift, stenbrytning och rivning. De möjliggör optimerad utrustningsprestanda med minskad energiförbrukning, smartare beslutsfattande och förbättrad produktivitet och transparens. Ökad cirkularitet för brytnings- och rivningsmaterial genom bättre återvinningsprocesser resulterar i förbättrad resurseffektivitet.

Ekoeffektiva lösningar för bergbearbetning 

Ekoeffektiv bergbearbetning kommer att stödja en hållbar omställning och möjliggöra framgång för framtidens gruv- och infrastrukturindustrier. 

Läs mer (på engelska) Läs mer om ekoeffektiva lösningar för bergbearbetning

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.