Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vatten

Vi övervakar vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av process- och kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk, eller cirkuleras och återanvänds. Uttag, användning och utsläpp av vatten kontrolleras noggrant och i enlighet med gällande tillstånd.

Data om vatten

Du hittar data om vatten i noten för miljöavtryck i vår årsredovisning.

Gå till Årsredovisningen