Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Vatten

Vattenanvändningen övervakas noggrant och åtgärder vidtas för att minimera uttaget, inklusive cirkulation av process- och kylvatten för att minska beroendet av färskvatten.

Koncernens utsläpp till vatten består främst av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Som ett led i vårt miljöengagemang genomgår allt avloppsvatten från produktionsprocesserna behandling innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp håller sig inom acceptabla gränser.

Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten naturligt att förångas och avdunsta. De volymer som avdunstar är dock försumbara i jämförelse med den totala produktionen och vattenmängderna. Allt uttaget vatten släpps antingen tillbaka till recipienter efter lämplig behandling (antingen i våra egna anläggningar eller genom tredje parts behandlingsverksamhet) eller cirkuleras och återanvänds. Vattenuttag och utsläpp sker kontrollerat och i enlighet med gällande tillstånd.

Sandvik använder WWF:s verktyg, Water Scarcity Risk Map, för att identifiera anläggningar som ligger i områden med risk för vattenbrist. Vi har kartlagt anläggningar som står för 95 procent av vår vattenförbrukning, med 10 anläggningar belägna i områden med hög till mycket hög risk för vattenstress. Dessa specifika anläggningar står för cirka 6 procent av vår totala vattenförbrukning.

Data om vatten

Du hittar data om vatten i noten för miljöavtryck i vår årsredovisning.

Se data i noten för miljöavtryck i Årsredovisningen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.