Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Avfall

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall.

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Det största avfallsinflödet sker i olika former av metallråvara. Våra produkter förädlas genom metallhantering. Metallråvara kan smältas ner och användas många gånger utan att kvaliteten påverkas, vilket skapar goda förutsättningar för cirkulär materialhantering.

Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter och köper lika mycket återvunnet material. Vi samlar in och sorterar metallavfall från vår produktion för att återanvända materialet. Vi har återköpsprogram med våra kunder för att samla in och återanvända material i vår produktion. Avfall som genereras utanför vår produktion, som förpackningar, hanteras av tredje part som ansvarar för att de sorteras ordentligt. Alla medarbetare och entreprenörer är ansvariga för att korrekt sortera och bortskaffa avfall på anläggningarna.

Data om avfall

Du hittar data om avfall i noten för miljöavtryck i vår årsredovisning.

Gå till Årsredovisningen