Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Avfall

Cirkularitet är en väsentlig fråga för Sandvik och vi återanvänder och återvinner för att minska användningen av råmaterial och minska avfallet.

Vårt mesta avfall är olika former av metallråvaror eftersom våra produkter förädlas genom metallhantering. En metallråvara kan smältas ner och användas många gånger, utan att kompromissa med kvaliteten, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för cirkulär materialhantering. Vi strävar efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter.

Vi samlar systematiskt in och kategoriserar avfall som genereras från våra produktionsprocesser för att underlätta återanvändning eller återvinning av materialen. Genom återköpsprogram med våra kunder återvinner vi aktivt det insamlade materialet och återintegrerar det i våra produktionscykler. Vårt engagemang för hållbar avfallshantering omfattar partnerskap med externa parter, inklusive avfallsbolag, med vilka vi samarbetar för att utforska innovativa återvinningsmetoder för våra avfallsströmmar. Var och en av våra anläggningar bär ansvaret för att säkerställa att tredje parts avfallsbolag hanterar avfallet i enlighet med avtal och lagstiftning. Dessutom är alla medarbetare och entreprenörer ansvariga för korrekt avfallssortering och avfallshantering.

Det totala avfallet minskade med 21 procent till 336 kton 2023, främst drivet av minskade mängder anrikningssand, rötningsslam och slagg. Med några få undantag behandlas avfallet huvudsakligen utanför anläggningen.

Vårt övergripande mål är att uppnå en avfallscirkularitet på 90 procent till 2030. Den nuvarande cirkularitetsgraden för avfall uppgår till 71 procent (73). Cirkulärt avfall definieras som återanvändning och återvinning. När vi rapporterar på andelen cirkulerat avfall exkluderar vi anrikningssand, anrikningsslam och slagg eftersom vi bedömer att det inom överskådlig framtid inte är möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att undvika att skicka dessa fraktioner till deponi.

Data om avfall

Du hittar data om avfall i noten för miljöavtryck i vår årsredovisning.

Se data i noten för miljöavtryck i Årsredovisningen

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.