Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Koncernledning

Koncernledningen för Sandvik AB består av följande medlemmar: