Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Mats Eriksson

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions

Född 1962. Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i datavetenskap. Chef för divisionen Load and Haul 2016–2022. Vd och koncernchef för Cencorp Oyj 2010–2012 och Salcomp Oyj 1998–2006. Ledande positioner inom flera andra bolag.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sandvik Pension Fund i Finland.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

206

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Mats Eriksson på LinkedIn