Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Stefan Widing

Verkställande direktör och koncernchef

Född 1977. Vd och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi. Olika befattningar inom Assa Abloy-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020, Director Product Management och chef för Shared Technologies. Olika befattningar inom Saab-koncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

57 554

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Stefan Widing på LinkedIn