Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Richard Harris

Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions

Född 1970. Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2002, bland annat chef för division Walter 2019–2022, chef för division Wolfram 2016–2019 och olika chefsroller inom supply och tillverkning. Innan dess olika befattningar inom tillverkningsindustrin, bland annat produktionschef på Land Rover och anläggningschef inom Keiper UK Ltd.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 772.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.