Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Mattias Nilsson

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions

Född 1972. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kandidatexamen i ekonomi. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2007 inklusive chef för Offer Management and R&D för Sandvik Coromant 2021-2023.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1 911

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Mattias Nilsson på LinkedIn