Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Björn Roodzant

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Född 1969. Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Sandvik AB, sedan 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Magisterexamen i ekonomi, strategi och marknadföring. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2004, inklusive chef för kommunikation och marknadsföring på Sandvik Coromant.

Nuvarande styrelseuppdrag

Sandvik Utbildnings AB

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

1 395

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Björn Roodzant på LinkedIn