Årsstämma 2015

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum torsdagen den 7 maj 2015 klockan 17.00 i Sandviken.

Pressmeddelande efter årsstämman 2015

Protokoll

Årsstämmoprotokoll 2015  (PDF-dokument, 57 kB)

Bilaga A - Röstlängd (ej offentlig)

Bilaga B -Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (PDF-dokument, 9 kB)

Bilaga C – Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning (PDF-dokument, 68 kB)

Bilaga D – Styrelsens förslag till LTI 2015  (PDF-dokument, 156 kB)

Kallelse

Kallelse till årsstämman (PDF-dokument, 185 kB)

Valberedningens förslag 2015 - reviderat (PDF-dokument, 87 kB)

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (PDF-dokument, 9 kB)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (PDF-dokument, 68 kB)

Styrelsens förslag till LTI 2015  (PDF-dokument, 156 kB)

Valberedningens reviderade förslag och yttrande

Valberedningens förslag 2015 - reviderat (PDF-dokument, 87 kB)

Presentation av föreslagna styrelseledamöter - reviderad.pdf (PDF-dokument, 77 kB)

Valberedningens motiverade yttrande 2015 - reviderat.pdf (PDF-dokument, 92 kB)

Övriga yttranden

Ersättningsutskottets utvärdering (PDF-dokument, 65 kB)

Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare (PDF-dokument, 50 kB)

Tidigare dokument (ursprungliga dokument, ej längre giltiga)

Valberedningens förslag (PDF-dokument, 22 kB) (ursprungligt dokument, ej längre giltigt)

Presentation av föreslagna styrelseledamöter (PDF-dokument, 78 kB) (ursprungligt dokument, ej längre giltigt)

Valberedningens motiverade yttrande (PDF-dokument, 91 kB) (ursprungligt dokument, ej längre giltigt)

Bilder från årsstämman