Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Årsstämma 2015

Årsstämma i Sandvik AB ägde rum torsdagen den 7 maj 2015 klockan 17.00 i Sandviken.

Protokoll

Kallelse

Styrelsens förslag

Valberedningens reviderade förslag och yttrande

Övriga yttranden

Tidigare dokument (ursprungliga dokument, ej längre giltiga)