Född 1983. Styrelseledamot sedan 2024, styrelsesuppleant sedan 2022 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben (Bergborrklubben), division Rock Tools, Sandviken. Olika operatörsbefattningar inom division Rock Tools, sedan 2002.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.