Född 1977. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi.Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sedan 2020. Olika befattningar inom Assa Abloy-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020, Director Product Management och chef för Shared Technologies. Olika befattningar inom Saab-koncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

65 464.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.