Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelse

Sandvik AB:s styrelse består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman samt två arbetstagarledamöter med två suppleanter.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.

 

Hedersordförande

Percy Barnevik
Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002.

Styrelsens sekreterare

Åsa Thunman
Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.