Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

TCFD-rapportering

Sedan 2022 rapporterar vi i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Sandvik rapporterar även i enlighet med SASB och GRI (Global Reporting Initiative).

 • Styrning

  Organisationens styrning av klimatrelaterade risker och möjligheter.

  Område inom styrning

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2022

  Styrelsens tillsyn över klimatrelaterade risker och möjligheter

  52–53, 63

  Ledningens roll vad gäller att bedöma och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter

  54–55, 60–61, 63

 • Strategi

  De faktiska och potentiella inverkningarna klimatrelaterade risker och möjligheter har på bolagets verksamhet, strategiska och finansiella planering.

  Områden inom strategi

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2022

  Klimatrelaterade risker och möjligheter som organisationen har identifierat på kort, medel och lång sikt

  61–62, 5, 7

  Påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter på organisationens affär, strategi och finansiella planering

  61–62, 5, 7, 13–14

  Motståndskraften hos organisationens strategier är för olika klimatrelaterade scenarios, inklusive ett tvågraders eller lägre scenario

  61 • Riskhantering

  Hur bolaget identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter och hur dessa är integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

  Område inom riskhantering

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2022

  Organisationens process för att identifiera och bedöma klimatrelaterade risker

  60–61, 63

  Organisationens processer för att hantera klimatrelaterade risker

  60–61, 63

  Hur processer för att identifiera, bedöma och hanterar klimatrelaterade risker är integrerade i organisationens övergripande riskhantering

  60–61, 63 • Mätetal och mål

  De mål och mätetal man använder sig av för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter

  Område inom mätetal och mål

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2022
   

  Mätetal som används av organisationen för att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med dess strategi och process för riskhantering

  7, 12-13, 143–146

  Scope 1, Scope 2 och om det är lämpligt Scope 3 utsläpp av växthusgaser (GHG) och de relaterade riskerna

  7, 12-13, 143–146

  Målen som används av organisationen för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter och avkastning gentemot målen

  7, 12-13, 143–146