Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

TCFD-rapportering

Sedan 2022 rapporterar vi i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Sandvik rapporterar även i enlighet med SASB och GRI (Global Reporting Initiative).

 • Styrning

  Organisationens styrning av klimatrelaterade risker och möjligheter.

  Område inom styrning

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2023

  Styrelsens tillsyn över klimatrelaterade risker och möjligheter

  50–51, 61

  Ledningens roll vad gäller att bedöma och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter

  52–53, 58–59, 61

 • Strategi

  De faktiska och potentiella inverkningarna klimatrelaterade risker och möjligheter har på bolagets verksamhet, strategiska och finansiella planering.

  Områden inom strategi

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2023

  Klimatrelaterade risker och möjligheter som organisationen har identifierat på kort, medel och lång sikt

  59–60, 5, 7

  Påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter på organisationens affär, strategi och finansiella planering

  59–60, 5, 7, 13

  Motståndskraften hos organisationens strategier är för olika klimatrelaterade scenarios, inklusive ett tvågraders eller lägre scenario

  59

 • Riskhantering

  Hur bolaget identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter och hur dessa är integrerade i organisationens övergripande riskhantering.

  Område inom riskhantering

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2023

  Organisationens process för att identifiera och bedöma klimatrelaterade risker

  58–59, 61–64, 17

  Organisationens processer för att hantera klimatrelaterade risker

  58–59, 61–64, 17

  Hur processer för att identifiera, bedöma och hanterar klimatrelaterade risker är integrerade i organisationens övergripande riskhantering

  58–59, 61–64, 17

 • Mätetal och mål

  De mål och mätetal man använder sig av för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter

  Område inom mätetal och mål

  Sida i PDF-versionen av Årsredovisning 2023

  Mätetal som används av organisationen för att bedöma klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med dess strategi och process för riskhantering

  7, 13, 148–152

  Scope 1, Scope 2 och om det är lämpligt Scope 3 utsläpp av växthusgaser (GHG) och de relaterade riskerna

  7, 13, 148–152

  Målen som används av organisationen för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter och avkastning gentemot målen

  7, 13, 148–152

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.