Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

GRI-index

Vi använder GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder för rapportering om ekonomisk, miljömässig och social påverkan och hur vi bidrar till hållbar utveckling.

GRI:s standarder för rapportering är det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. De bygger på en modulbaserad, sammanhängande struktur och har blivit globalt bästa praxis när det gäller rapportering kring en rad påverkansområden.

Se GRI-index för Sandvik-koncernen i Årsredovisningen

Läs mer om GRI:s standarder för rapportering på webbplatsen för GRI