Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Thomas Lilja

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2016 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Gymnasieingenjör – maskinteknik. Ordförande i Unionen Sandvik Sverige och Unionen Coromant & Machining Solutions. Olika inköpsbefattningar inom Sandvik 2000–2010 och befattningar rörande produktion och logistik inom Scania 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

4 840

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.