Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kai Wärn

Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör i maskinteknik, KTH, Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Husqvarna AB 2013–2020. Partner på IK Investment Partners Norden AB 2011–2013, verkställande direktör och koncernchef i Seco Tools AB 2004–2010 samt olika positioner inom ABB 1985–2004.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Electrolux Professional AB och SunStreet Energy AB och styrelseledamot i Mälarhamnar AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

12 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.