Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Johan Molin

Styrelseordförande

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar samt medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy 2005–2018. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005 och olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

950 000 samt 1 000 000 köpoptioner

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.