Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Helena Stjernholm

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2015. Investeringsansvarig och sedermera partner i IK Investment Partners 1998–2015 och konsult på Bain & Company 1997–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag

Vice styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och styrelseledamot i AB Industrivärden och AB Volvo.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

5 000

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.