Född 1983. Styrelsesuppleant sedan 2022 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Ordförande i Metallklubben (Bergborrklubben), division Rock Tools, Sandviken. Olika operatörsbefattningar inom division Rock Tools, sedan 2002.

Nuvarande styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

2

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.