Född 1971. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilingenjör. Delägare i Mälarvillan AB sedan 2018. Chef för divisionen Underground Rock Excavation inom Epiroc-koncernen 2018. Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1995–2018, bland annat chef för divisionen Underground Rock Excavation, chef för divisionen Rocktec, Vice President Service Operations and Operations Manager och Business Line Manager – Service Division, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Australia.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Alleima AB och styrelseledamot i Trenig AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

8 527

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 31 december 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.